Psychoterapia zaburzeń osobowości

Psychoterapia zaburzeń osobowości

Leczenie zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości to grupa chorób psychicznych, które charakteryzują się trwałymi wzorcami myślenia, emocji i zachowań, które są uznawane za niestosowne, nieelastyczne i utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie. Terapia zaburzeń osobowości ma na celu pomóc pacjentom zrozumieć ich wzorce zachowań i emocji oraz nauczyć ich radzenia sobie z problemami, które powodują trudności w ich życiu.

Coraz częściej pacjenci borykają się z zaburzeniami osobowości – osobowością paranoidalną schizofrenią, borderline, dwubiegunowością… Odpowiednie leczenie zapobiega zerwaniu więzi społecznych, wyobcowaniu czy pogorszeniu funkcjonowania zawodowego. Zmniejsza też ryzyko samobójstwa.


Odpowiednia terapia zapobiega zerwaniu więzi społecznych, wyobcowaniu czy pogorszeniu funkcjonowania zawodowego. Zmniejsza też ryzyko samobójstwa

Terapia zaburzeń osobowości ma na celu pomóc pacjentom zrozumieć ich wzorce zachowań i emocji oraz nauczyć ich radzenia sobie z problemami, które powodują trudności w ich życiu


Terapia zaburzeń osobowości

Istnieje wiele różnych podejść do terapii zaburzeń osobowości, a wybór metody zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta, rodzaju zaburzenia osobowości i nasilenia objawów. Najczęściej stosowane metody terapeutyczne to:

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Skupia się na identyfikowaniu myśli, przekonań i zachowań, które wpływają na objawy zaburzeń osobowości. Pacjent uczy się zmieniać te negatywne schematy myślowe i zastępować je bardziej pozytywnymi, co pomaga w łagodzeniu objawów.

Terapia interpersonalna

Skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, budowaniu zdrowych relacji międzyludzkich i radzeniu sobie z trudnościami interpersonalnymi, które mogą prowadzić do zaburzeń osobowości.

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT)

Skupia się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami oraz nauczeniu pacjenta technik regulacji emocji. Jest szczególnie skuteczna w terapii zaburzeń osobowości borderline.

Terapia psychodynamiczna

Skupia się na zrozumieniu korzeni zaburzeń osobowości poprzez badanie ukrytych motywów, konfliktów i traum z przeszłości pacjenta.

Terapia grupowa

Polega na pracy z pacjentami w grupie, która ma na celu poprawę umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz zwiększenie poczucia przynależności i wsparcia


Efekty terapii

Terapia zaburzeń osobowości jest procesem długotrwałym, który wymaga zaangażowania i wysiłku pacjenta. Jednakże, z powodzeniem prowadzi do łagodzenia objawów i zwiększenia poczucia kontroli nad własnym życiem. Pacjentom zaleca się również unikanie substancji odurzających i alkoholu, które mogą nasilać objawy zaburzeń osobowości.

Terapia zaburzeń osobowości jest długotrwała, ale pozwala na znaczą poprawę jakości życia. Ma kilka etapów takich jak:

 • Budowanie świadomości swoich zaburzeń
 • Przywracanie równowagi emocjonalnej
 • Przywracanie właściwego odczuwania swoich uczuć
 • Nauka budowania pozytywnych relacji w różnych ważnych obszarach życia
 • Nauka uznawania bezsilności wobec swojej choroby początkiem zdrowienia.
Pierwszym etapem zawsze jest wizyta konsultacyjna

Podczas konsultacji terapeuta ustala wstępną diagnozę oraz plan działania. Wiemy jak Ci pomóc.


  Ośrodek Life
  Skontaktuj się z nami
  Czym się zajmujemy?
  Zobacz inne terapie