Podejście psychodynamiczne

Podejście psychodynamiczne

Terapia psychodynamiczna

Podejście psychodynamiczne to jedna z najstarszych i najbardziej wpływowych form psychoterapii, która wywodzi się z teorii Freuda i jego następców. Terapia skupia się na badaniu i zmianie nieświadomych procesów psychologicznych, które wpływają na zachowanie i emocje pacjenta.

W psychodynamicznym podejściu uważa się, że osoba jest determinowana przez wczesne doświadczenia związane z rodziną, które wpływają na rozwój osobowości i sposobu myślenia o sobie i innych. Psychodynamiczna terapia zakłada, że aby rozwiązać problemy i poprawić zdrowie psychiczne, konieczne jest zidentyfikowanie i zrozumienie tych nieświadomych sił.

Ośrodek Life
Skontaktuj się z nami
Czym się zajmujemy?

Zobacz inne metody terapeutyczne