Terapia lekomanii

Terapia lekomanii

Czym jest lekomania?

Uzależnienie od leków wywołuje wysokie i często zagrażające zdrowiu stany psychiczne porównywalne do stanów odurzenia narkotykowego. Jedną z głównych charakteryzujących się cechą lekomani, jest ciągły i niekontrolowany przymus zażywania środków farmaceutycznych.

Osoba cierpiąca na uzależnienie od leków często wpada w złość, smutek lub agresję gdyż jej potrzeba nie jest zaspokojona. Przedawkowane lub nieprawidłowo brane leki powodują przestrojenie somatyczne w okolicy kory mózgowej niszcząc ważne komórki nerwowe, których nie można już odzyskać.

Lekomania to uzależnienie od substancji psychoaktywnych. To choroba psychiczna, w której osoba regularnie stosuje substancje psychoaktywne, pomimo negatywnych skutków takich jak problemy zdrowotne, finansowe i społeczne. Lekomania jest chorobą, która wpływa na całe ciało, w tym na mózg, a jej terapia wymaga podejścia wielopłaszczyznowego, z udziałem lekarzy, psychologów i innych specjalistów.


terapia lekomanii

Terapia lekomanii

W terapii lekomanii wykorzystuje się różne podejścia terapeutyczne, w tym terapię farmakologiczną, terapię poznawczo-behawioralną, terapię grupową oraz podejście psychodynamiczne. Terapia farmakologiczna polega na stosowaniu leków, które zmniejszają skutki uboczne odstawienia i łagodzą objawy uzależnienia.

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na zmianie myślenia i zachowań związanych z używaniem substancji. Terapia grupowa polega na udziale w grupach wsparcia, gdzie osoby uzależnione dzielą się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierają.

Ważne jest, aby uzależnienie było traktowane jako choroba i aby osoby uzależnione otrzymywały wsparcie i terapia, a nie były napiętnowane lub izolowane ze społeczeństwa. Poprzez terapię i wsparcie, osoba uzależniona może odzyskać kontrolę nad swoim życiem i osiągnąć pełną zdrowie psychiczne i fizyczne.

Jak wygląda terapia w naszym ośrodku?

 • W dniu przyjęcia do naszego ośrodka odbywa się wizyta lekarska u internisty.
 • Jeśli występuje taka konieczność, pacjent jest również konsultowany przez lekarza psychiatrę.
 • Jeśli jest to konieczne, a pacjent cierpi na objawy zespołu odstawienia, pacjent jest kierowany na detoksykację, która trwa kilka dni.
 • Na zlecenie lekarza, jeśli jest to konieczne, wykonywane są diagnostyczne badania laboratoryjne.
 • Zajęcia terapeutyczne odbywają się w dwóch blokach – pierwszy poranny (8:00-13:00) i drugim popołudniowym (15:00- 18:00). Bloki są podzielone przerwą na obiad. Nasz ośrodek terapeutyczny zapewnia pełne wyżywienie.
 • Dodatkowo każdy z pacjentów uczestniczy w zajęciach indywidualnych.
 • Niedziela jest dniem odwiedzin. Rodziny i osoby wspierające mogą odwiedzać pacjentów w określonych przez ośrodek godzinach.
 • Każdy pacjent podejmujący terapię uzależnienia w naszym ośrodku może skorzystać bezpłatnie z jednej sesji rodzinnej.

Celem terapii jest pomoc w zrozumieniu swojej choroby i związanych z nią mechanizmów działania oraz pomoc w ograniczeniu lub jeśli to możliwe całkowitym zaprzestaniu przyjmowania leków.

Pierwszym etapem zawsze jest wizyta konsultacyjna

Podczas konsultacji terapeuta ustala wstępną diagnozę oraz plan działania. Wiemy jak Ci pomóc.


  Ośrodek Life
  Skontaktuj się z nami
  Czym się zajmujemy?
  Zobacz inne terapie