Terapia dialektyczno-behawioralna

Terapia dialektyczno-behawioralna

Terapia dialektyczno-behawioralna (ang. dialectical behavior therapy, DBT) to terapia oparta na koncepcji poznawczo-behawioralnej, która skupia się na pomocy ludziom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, problemami interpersonalnymi oraz samookaleczeniami i myślami samobójczymi. Jest skuteczna w leczeniu innych problemów emocjonalnych, takich jak lęki, depresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia i wiele innych.

DBT składa się z kilku elementów, w tym indywidualnych sesji terapeutycznych, grupowych sesji treningowych oraz systematycznego monitorowania postępów pacjenta. Terapeuta uczy pacjenta umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak gniew, lęk czy depresja, a także pomaga w radzeniu sobie z trudnościami interpersonalnymi oraz podejmowaniu decyzji.

Istotnym elementem DBT jest także nauka umiejętności mindfulness, czyli świadomego bycia tu i teraz oraz akceptacji własnych uczuć i myśli. Terapia ta skupia się na akceptacji własnych doświadczeń i nauczeniu się radzenia sobie z nimi, zamiast walczyć z nimi lub unikać.

Ośrodek Life
Skontaktuj się z nami
Czym się zajmujemy?

Zobacz inne metody terapeutyczne