Terapia uzależnienia od hazardu

Terapia uzależnienia od hazardu

Leczenie uzależnienia od hazardu

Uzależnienie od hazardu polega na utrzymywaniu przez osobę zachowań hazardowych pomimo negatywnych konsekwencji jak np. straty finansowe, problemy zdrowotne, z relacjami społecznymi, a także w pracy czy życiu codziennym.

Uzależnienie od hazardu

Osoby uzależnione od hazardu doświadczają silnego impulsu do uczestniczenia w grach losowych, co prowadzi do obsesyjnego myślenia o grach i ciągłego planowania kolejnych rozgrywek. Ich zachowania hazardowe są często ukrywane przed rodziną i przyjaciółmi, a sam proces gry staje się jednym z najważniejszych aspektów ich życia.

W Life Haven oferujemy skuteczne i sprawdzone wyjście z patologicznego hazardu. Często terapia uzależnienia od hazardu jest konieczna – wygraj swoje zdrowie. Dzięki terapii możliwe jest trwałe pozbycie się tego uporczywego problemu.

O uzależnieniu “od grania” możemy mówić, wtedy gdy uprawianie hazardu staje się najważniejsze w życiu człowieka i zaczyna dominować w jego myślach. Zachowanie osoby uzależnionej od hazardu powoduje problemy, zarówno te finansowe, jak i rodzinne. Mechanizmy uzależnienia są bardzo podobne do tych u osób uzależnionych od alkoholu. W chwili zaprzestania grania pojawiają się objawy odstawienia, czyli drastycznego pogorszenia samopoczucia i chęć tzw. odegrania się.


uzależnienie od hazardu

Terapia uzależnienia od hazardu

Terapia uzależnienia od hazardu może obejmować różne podejścia, w tym terapię behawioralną, poznawczą lub interwencję motywacyjną. W terapii behawioralnej skupiamy się na identyfikowaniu i zmienianiu zachowań hazardowych, a także na umiejętnościach radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, które często prowadzą do hazardu. W terapii poznawczej skupiamy się na zmianie myślenia związanych z hazardem, a także na pracy nad pozytywnym podejściem do siebie i swojego życia. W interwencji motywacyjnej skupiamy się się na motywowaniu osoby uzależnionej do zmiany swojego zachowania, poprzez identyfikację celów i motywacji do zmiany.

Ważne jest również udział grupy wsparcia, w której osoby uzależnione mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się wspierać. W trudnych momentach, kiedy impuls do gry jest szczególnie silny, grupa wsparcia może być pomocna w utrzymaniu abstynencji. Terapia uzależnienia od hazardu nie polega tylko na abstynencji do kasyna – ponad 49% przebadanych pacjentów wykazują bardzo silną depresję a 2% z nich chciało popełnić samobójstwo. Terapia uzależnienia od hazardu może być długotrwałe i wymagać wysiłku, ale poprzez konsekwentne działania, pomoc specjalistów oraz wsparcie bliskich, osoba uzależniona może odzyskać kontrolę nad swoim życiem i w pełni cieszyć się jego pięknem.


Największą i najbardziej zagrożoną grupą docelową są mężczyźni (samotni, kawalerowie, wdowcy) po 30, którzy mieszkają w dużych miastach. U kobiet sytuacja jest nieco inna, zostają patologicznymi hazardzistami w wieku około 50 lat. Ponad 75% uzależnionych od hazardu mają skłonności do zażywania alkoholu i narkotyków.

Pierwszym etapem zawsze jest wizyta konsultacyjna

Podczas konsultacji terapeuta ustala wstępną diagnozę oraz plan działania. Wiemy jak Ci pomóc.


    Ośrodek Life
    Skontaktuj się z nami
    Czym się zajmujemy?
    Zobacz inne terapie