lekomania

Lekomania – terapia lekomanii w ośrodku leczenia uzależnień, na czym polega?

Uzależnienie to problem, który może dotyczyć osób w różnym wieku, o różnym statusie społecznym i różnej płci. Sięganie po różnego rodzaju używki (alkohol, narkotyki) czy substancje farmakologiczne może mieć podłoże psychologiczne, społeczne bądź genetyczne. Jedną z częstych przyczyn uzależnienia od leków, gier hazardowych, kompulsywnego jedzenia bądź substancji psychoaktywnych jest nieumiejętność radzenia sobie z problemami i negatywnymi emocjami, takimi jak smutek, stres, poczucie bezsilności czy lęk. Uzależnienie od leków jest równie niebezpieczne co alkoholizm czy narkomania, dlatego nie należy bagatelizować tego zaburzenia. Terapia w specjalistycznym ośrodku leczenia lekomanii to często jedyna szansa żeby odzyskać równowagę psychiczną oraz kontrolę nad własnym życiem.

Lekomania – co to takiego?

Lekomania to zaburzenie polegające na przymusowym przyjmowaniu leków, mimo negatywnych konsekwencji zdrowotnych, finansowych i społecznych. Wraz z rozwojem uzależnienia, osoba chora czuje coraz większą potrzebę zażywania większych dawek substancji farmakologicznych po to, by doświadczyć określonych doznań psychicznych lub fizycznych.

Uzależnienie od leków można podzielić następująco:

 • uzależnienie psychiczne,
 • uzależnienie fizyczne.

Zwykle u chorych dochodzi do uzależnienia na poziomie psychicznym, co prowadzi do regularnego i częstego sięgania po dany lek. Nieco rzadziej wytwarza się zależność somatyczna, która objawia się zmianami w obrębie funkcjonowania poszczególnych narządów organizmu, na przykład serca.

leczenie lekomanii

Od jakich leków można się uzależnić?

Jakie lekarstwa najczęściej obejmuje lekomania? Wyróżnić można między innymi:

 • leki przeciwbólowe,
 • leki podnoszące nastrój (tzw. leki euforyzujące/leki euforyczne),
 • leki psychotoniczne, takie jak środki dopingujące,
 • leki nasenne,
 • leki uspokajające,
 • leki hormonalne.

Objawy uzależnienia od leków

Jakie są najczęstsze objawy lekomanii? To przede wszystkim:

 • przyjmowanie lekarstwa, mimo braku wyraźnych zaleceń medycznych bądź po zakończeniu leczenia,
 • zażywanie leków w coraz większych ilościach,
 • pozyskiwanie recept na leki od różnych lekarzy,
 • zbyt częste przyjmowanie danego farmaceutyku,
 • ciągła lub częsta potrzeba zażywania leku,
 • zmiany w zachowaniu,
 • niemożność odstawienia leku,
 • występowanie objawów abstynencyjnych po odstawieniu lekarstwa,
 • obsesyjne myśli, na przykład na temat sposobu pozyskania medykamentu,
 • zaniedbywanie różnych sfer życia, w tym spraw zawodowych czy rodziny,
 • drażliwość, złość w przypadku zwrócenia uwagi na problem przez kogoś z bliskich,
 • ciągłe stosowanie leków, mimo dostrzeżenia ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie.

Leczenie lekomanii w ośrodku uzależnień – dlaczego warto?

W przypadku lekomanii należy szukać pomocy w specjalistycznych ośrodkach leczenia uzależnień. Zespół lekarzy pomoże osobie chorej wyjść z nałogu, dzięki czemu odzyska ona poczucie kontroli nad swoim życiem, odbuduje więzi z bliskimi, a także osiągnie równowagę wewnętrzną i zdrowie fizyczne. Dla wielu uzależnionych, terapia lekomanii to ostatnia szansa uniknięcia poważnych konsekwencji zdrowotnych, zatrucia, a w niektórych przypadkach nawet śmierci.

Na czym polega terapia lekomanii w prywatnym ośrodku uzależnień?

Leczenie uzależnienia od leków to złożony proces, ponieważ wraz z długotrwałym przyjmowaniem przez pacjenta substancji farmakologicznych, mogą pojawić się objawy abstynencyjne. Dlatego tak ważne jest, aby chory rozpoczął terapię w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. W takim miejscu można liczyć na wsparcie i pomoc lekarzy i terapeutów. Poza tym uzależniony nie będzie miał dostępu do lekarstwa, które wpędziło go w nałóg.

terapia lekomanii

Na czym dokładnie polega leczenie w ośrodku uzależnień? Terapia w takiej placówce jest kilkuetapowa. W pierwszej kolejności pacjent zostaje poddany detoksykacji. Polega to na oczyszczeniu organizmu ze szkodliwych substancji. W trakcie kilkudniowego procesu u chorego mogą pojawić się objawy odstawienia oraz chęć powrotu do nałogu.

W zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od leków, jego stanu zdrowia oraz innych problemów, ustala się czas trwania leczenia. Terapia lekomanii obejmuje:

 • terapię farmakologiczną mającą na celu zminimalizowanie symptomów nałogu oraz skutki uboczne pojawiające się po odstawieniu leku,
 • terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga pacjentowi zmienić schematy myślenia i szkodliwe zachowania.

Leczenie lekomanii w ośrodku uzależnień może mieć charakter indywidualny bądź przebiegać w grupie. W przypadku terapii grupowej uzależniony bierze czynny udział w grupach wsparcia, dzięki czemu może wspierać innych pacjentów, sam poszukać w nich oparcia, zrozumieć swoją chorobę, a także może dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami.

Ośrodek leczenia lekomanii – podsumowanie

Lekomania to poważne zaburzenie, którego nie należy bagatelizować, ponieważ w skrajnych przypadkach może prowadzić do przedawkowania leków i śmierci. Głównym celem terapii uzależnienia od leków jest pomoc w zaprzestaniu przyjmowania lekarstw przez osobę chorą. W trakcie leczenia pacjent może zrozumieć swoją chorobę, poszukać wsparcia u specjalistów, a także odbudować swoje życie, zaczynając nowy rozdział.

Komentarze

Opublikowany w Blog | Możliwość komentowania Lekomania – terapia lekomanii w ośrodku leczenia uzależnień, na czym polega? została wyłączona

Możliwość komentowania została wyłączona.

Czytaj inne

Więcej artykułów z bloga

Co to jest ADHD ?

ADHD oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Ten stan sprawia, że osoba z ADHD ma trudności z reagowaniem na…

11 czerwca, 2024
Samouszkodzenia

Autoagresja jest działaniem skierowanym przeciwko samemu sobie. Skierowany w sposób pośredni bądź bezpośredni, ale nie jest zjawiskiem demonstrowanym przez ofiary,…

10 czerwca, 2024
pomóc alkoholikowi
Jak pomóc alkoholikowi w walce z nałogiem?

Alkoholizm to poważna choroba, która oddziałuje negatywnie nie tylko na osobę uzależnioną, lecz także na jej najbliższe otoczenie – partnera,…

6 czerwca, 2024
Dorosłe dzieci alkoholików

Badania wykazały, że dzieci, których rodzice są alkoholikami, mają niższą samoocenę niż te, które nie pochodzą z domów, gdzie nadużywano…

4 czerwca, 2024