pomóc alkoholikowi

Jak pomóc alkoholikowi w walce z nałogiem?

Alkoholizm to poważna choroba, która oddziałuje negatywnie nie tylko na osobę uzależnioną, lecz także na jej najbliższe otoczenie – partnera, dzieci czy rodziców, doprowadzając w wielu przypadkach do współuzależnienia. Nałogowe picie wysokoprocentowych trunków niesie ze sobą poważne następstwa zdrowotne, psychiczne oraz społeczne. Bardzo często sprawia również, że bliscy chorego podporządkowują swoje życie wyniszczającymi nałogowi, usprawiedliwiając destrukcyjne zachowania oraz rozpościerając nad uzależnionym parasol ochronny. Co zrobić żeby pomóc alkoholikowi w walce z chorobą? Jakie kroki podjąć? W jaki sposób wspierać bliską osobę uzależnioną od nadmiernego spożywania napojów wyskokowych?


Co zrobić żeby pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu?

Nie każda osoba uzależniona od alkoholu dopuszcza do siebie myśl, że ma poważny problem. W szczególności na początkowym etapie popadania w nałóg, uzależniony stosuje różnego rodzaju mechanizmy obronne, okłamuje siebie, swoją rodzinę i przyjaciół, że ma kontrolę nad piciem i może przestać spożywać alkohol w dowolnym momencie. W takiej sytuacji nie należy udawać, że problem nie istnieje. Nie wolno go bagatelizować, ani ukrywać przed otoczeniem.

Aby pomóc alkoholikowi, nie powinno brać się odpowiedzialność za nałóg na siebie. Zdarza się, że najbliżsi członkowie rodziny uzależnionego ciągle szukają usprawiedliwienia jego zachowania, tłumaczą go, a nawet zrzucają całą winę na siebie. Takie zachowanie nie sprawi, że osoba nadużywająca alkoholu zauważy, że nie radzi sobie ze swoim życiem i nie kontroluje spożywania napojów wyskokowych.

Jeśli zależy nam na tym żeby uzależniony podjął decyzję o zaprzestaniu picia alkoholu, nie powinno się wpędzać go w poczucie winy i wstydu, a także obwiniać o popadnięcie w nałóg. Takie zachowanie sprawi, że osoba chora zacznie spożywać alkohol częściej bądź w jeszcze większej ilości niż dotychczas. Będzie to reakcja obronna, próba zapicia problemu, stłumienie emocji i zastopowania destrukcyjnych myśli. Członkowie rodziny uzależnionego muszą uświadomić sobie, że alkoholizm to choroba, która wpływa na sposób myślenia, zachowania, okazywania emocji poprzez zmiany w układzie nerwowym i mózgu.

W jaki sposób można uświadomić osobie uzależnionej od alkoholu, że nie kontroluje picia wysokoprocentowych napojów? Powinna ona samodzielnie zmagać się z konsekwencjami swojego nałogu. Nie można być nadopiekuńczym i zbyt pobłażliwym, ponieważ próbując usuwać skutki alkoholizmu oraz naprawiać błędy popełnione przez chorego, daje mu się dalsze przyzwolenie na picie. W niektórych przypadkach konieczne jest, by uzależniony zmierzył się z rzeczywistością i przykrymi konsekwencjami swojej choroby alkoholowej. Czasem utrata pracy, przebywanie w domu, w którym panuje bałagan (wszędzie leżą puste butelki po alkoholu), zgubienie portfela czy dokumentów po pijaku, kradzież w sklepie bądź mandat za jazdę po alkoholu to bodziec, który może uświadomić uzależnionemu w jakiej jest sytuacji i jak bardzo nie radzi sobie z nałogiem.

W sytuacji, gdy alkoholik nie dostrzega destrukcyjnego wpływu na swoje zdrowie i życie bliskich, warto zaangażować do pomocy innych członków rodziny oraz przyjaciół. Im większe grono okaże wsparcie choremu, tym większe szanse, że zdecyduje się on na skorzystanie z profesjonalnej terapii w ośrodku dla uzależnionych od alkoholu.


Ośrodek leczenie uzależnień – terapia alkoholizmu

alkoholizm

Zaprzestanie spożywania wysokoprocentowych trunków to długi proces, który wymaga wiele odwagi, siły, samozaparcia, cierpliwości. Ważne jest również wsparcie najbliższego otoczenia. W przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie zapanować nad piciem, które piją żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia, dręczące myśli, negatywne emocje, które chcą choć na moment zniknąć dla świata, które nie potrafią zmierzyć się z przeciwnościami losu, odnaleźć się w trudnej sytuacji, skonfrontować się z problemami, najlepszym wyjściem będzie terapia alkoholizmu w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnienia od alkoholu.

Dlaczego zamknięty ośrodek leczenia alkoholu to najlepszy wybór? W takim miejscu chory ma szansę odciąć się od środowiska, w którym zwykle przebywa, a które nader często bywa toksyczne. Nie ma również możliwości sięgnięcia po alkohol w chwilach słabości czy zwątpienia. Ośrodek odwykowy pomaga wyjść całkowicie i trwale z nałogu. Pomaga w zrozumieniu choroby oraz w zmierzeniu się z nią, między innymi dzięki terapii behawioralnej oraz uczestnictwu w grupach wsparcia. Dzięki temu alkoholik ma szansę odzyskać kontrolę nad swoim życiem, odbudować relacje z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi), przepracować trudne emocje, a także znaleźć nowy życiowy cel, któremu poświęci się czas i energię po zakończonym leczeniu.

Odwyk alkoholowy to zatem nie tylko stawianie diagnozy w oparciu o stopień zaawansowania uzależnienia, lecz także wdrożenie leczenia farmakologicznego i detoks alkoholowy. Co dokładnie obejmuje terapia alkoholizmu?

1. Detoks alkoholowy – jest to proces polegający na odtruwaniu organizmu osoby uzależnionej, a tym samym do przerwania ciągu alkoholowego i zredukowania symptomów tzw. głodu alkoholowego, czyli silnego przymusu spożycia wyskokowych napojów.

Główne objawy ww. głodu alkoholowego to:

 • ciągła lub częsta chęć napicia się alkoholu,
 • zastanawianie się w jaki sposób pozyskać alkohol,
 • fantazjowanie na temat alkoholu,
 • kłótliwość,
 • agresywne zachowanie,
 • izolowanie się od ludzi,
 • lęk,
 • złość,
 • pogorszenie koncentracji,
 • rozdrażnienie,
 • brak siły i energii,
 • problemy ze snem,
 • pogorszenie apetytu,
 • nasilona potliwość,
 • przyspieszony oddech,
 • kołatanie serca,
 • ssanie w żołądku,
 • drżenia mięśniowe.

Detoks alkoholowy ma zatem na celu zredukowanie ww. objawów fizycznych i psychicznych, które pojawiają się w trakcie odstawienia, poprzez przywrócenie równowagi biochemicznej w organizmie. Podczas detoksu specjaliści podają uzależnionemu różnego rodzaju witaminy i składniki mineralne. Jest to pierwszy krok w leczeniu alkoholizmu i odzyskaniu trzeźwości.

2. Terapia behawioralna to bardzo ważny element kuracji w ośrodku dla uzależnionych od alkoholu, ponieważ pomaga pacjentowi w zmianie reagowania na określone bodźce oraz w zmianie schematów myślenia czy zachowania. Dzięki terapii behawioralnej chory może nauczyć się funkcjonować inaczej, wyzbyć się wykonywania szkodliwych czynności, spojrzeć w inny sposób na samego siebie, swoją sytuację życiową i swoje otoczenie. Ponadto nauczy się radzić sobie z negatywnymi emocjami i ciężkimi, stresującymi sytuacjami.

3. Terapia farmakologiczna – w trakcie odwyku stosuje się również leki, które pomagają pacjentowi szybciej powrócić do zdrowia. Wymienić można leki przeciwdepresyjne, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie objawów towarzyszących obniżonemu nastrojowi i depresji. Aby zredukować symptomy odstawienia alkoholu stosuje się również leki przeciwdrgawkowe.

4. Terapia grupowa – leczenie alkoholizmu obejmuje także spotkania w grupie, podczas których pacjenci mogą wymieniać się doświadczeniami, rozmawiać o swoich problemach czy dzielić się swoimi sukcesami. Terapia grupowa pomaga również wchodzić w interakcje z innymi osobami. Uczestnictwo w spotkaniach grupowych to rodzaj wsparcia społecznego. Taka pomoc jest bardzo potrzebna pacjentom, którzy przechodzą trudny okres w życiu.


Jak widać, przekonanie osoby uzależnionej żeby skorzystała ze specjalistycznej pomocy lekarzy i terapeutów prowadzących zamknięte ośrodki leczenia alkoholizmu, jest kluczowym elementem pomocy. To okazanie wsparcia i miłości, które są niezwykle istotne w trakcie procesu wracania do zdrowia. Dobrym pomysłem jest wspólne poszukanie placówki, w której uzależniony otrzyma jak najlepsze wsparcie i opiekę. Ważne jest w tym przypadku opanowanie, konsekwencja i cierpliwość, ponieważ nie zawsze przekonywanie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia, przebiega bezproblemowo. Wielu chorych nie przyznaje się przed sobą samym oraz przed bliskimi do problemu alkoholowego, w związku z czym nie chcą poddać się odwykowi. W takiej sytuacji warto uświadomić uzależnionemu, że nie kontroluje on picia alkoholu oraz zachęcić go do podjęcia leczenia w prywatnym ośrodku terapii alkoholizmu. W skrajnych przypadkach można uzyskać sądowy nakaz leczenia.


Jak pomóc alkoholikowi w domu?

Najważniejsze jest uświadomienie sobie, że alkoholizm to choroba nieuleczalna, która ma wpływ na całe otoczenie osoby uzależnionej. Zarówno w trakcie trwania terapii, jak i po odwyku, rodzina powinna postępować w określony sposób żeby pomóc choremu w walce z nałogiem i w życiu w trzeźwości. Warto usunąć z domu wszystkie produkty alkoholowe po to, by w chwili słabości, osoba uzależniona na miała do nich łatwego dostępu. Lepiej unikać spożywania napojów wyskokowych w obecności alkoholika, ponieważ może być to impulsem do ponownego sięgnięcia po kieliszek wódki, wina czy whisky, co może z powrotem wpędzić uzależnionego w nałóg.

Bardzo ważne jest okazywanie wsparcia oraz mobilizowanie uzależnionego do walki o swoje zdrowie i marzenia. W trakcie przeprowadzania poważnych rozmów, warto zachować spokój, ale także umieć stawiać wyraźne granice oraz być konsekwentnym w swoich postanowieniach. W przypadku jakichkolwiek problemów, należy szukać pomocy u specjalistów, między innymi w ośrodkach leczenia alkoholizmu.

Po odbytej terapii alkoholizmu w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień, należy zachęcać chorego do uczestnictwa w różnych grupach wsparcia. Podczas takich spotkań obcuje się z ludźmi, którzy mają taki sam problem. Uczestnicy okazują sobie wsparcie emocjonalne, duchowe oraz pomagają sobie nawzajem w życiu w trzeźwości.

Pomoc w alkoholizmie – podsumowanie

Choroba alkoholowa to uzależnienie, które oddziałuje niekorzystnie na wszystkie dziedziny życia alkoholika, w tym wpływa negatywnie na jego zdrowie. Nadmierne spożywanie alkoholu może sprzyjać rozwojowi różnych chorób psychicznych oraz prowadzić do uszkodzenia poszczególnych narządów, na przykład serca, mózgu, wątroby, trzustki. Nałóg niesie również przykre konsekwencje społeczne – niszczy relacje z innymi ludźmi, wpędza w samotność, przyczynia się do utraty pracy. Aby pomóc alkoholikowi, należy zrozumieć, że choroba, z którą się zmaga, ma charakter przewlekły i nieuleczalny, a destrukcyjne zachowania nie wynikają ze złej woli chorego, lecz są wynikiem jego nałogu. Bliscy uzależnionego powinni wspierać go w leczeniu, nie wpędzać w poczucie winy i wstydu, nie zamiatać problemu pod dywan, zachęcać do uczestnictwa w grupach wsparcia. W przypadku, gdy alkoholik nie dopuszcza do siebie myśli o chorobie, należy uświadomić mu, że ma poważny problem. Jeżeli choroba jest zbyt zaawansowana, a bliski nie zamierza skorzystać z terapii w ośrodku zamkniętym, można starać się o przymusowe leczenie poprzez złożeniu wniosku do sądu.

Komentarze

Opublikowany w Alkoholizm, Blog, Oferta | Możliwość komentowania Jak pomóc alkoholikowi w walce z nałogiem? została wyłączona

Możliwość komentowania została wyłączona.

Czytaj inne

Więcej artykułów z bloga

Co to jest ADHD ?

ADHD oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Ten stan sprawia, że osoba z ADHD ma trudności z reagowaniem na…

11 czerwca, 2024
Samouszkodzenia

Autoagresja jest działaniem skierowanym przeciwko samemu sobie. Skierowany w sposób pośredni bądź bezpośredni, ale nie jest zjawiskiem demonstrowanym przez ofiary,…

10 czerwca, 2024
Dorosłe dzieci alkoholików

Badania wykazały, że dzieci, których rodzice są alkoholikami, mają niższą samoocenę niż te, które nie pochodzą z domów, gdzie nadużywano…

4 czerwca, 2024
uzależnienie od komputera i Internetu
Uzależnienie od komputera i Internetu – gdzie szukać pomocy?

Błyskawiczny rozwój technologii w ostatnich latach sprawił, że dla wielu z nas świat wirtualny stał się integralną częścią codziennego życia.…

27 maja, 2024